Bruksanvisning

Bruksanvisning

 

1.
Fukt dekket rikelig med ferskvann.
( Fjern eventuelt overflødig vann. NB ! Dekket skal nå ikke tørke før det er ferdigbehandlet med Golden Teak 2 Brightener )

2.
Påfør rikelig Golden Teak 1 Cleaner med en bløt kost eller svamp.

3.
Skrubb grundig med en kost eller børste.

4.
En oppvaskkost gjør nytten på vanskelige steder.

5.
Spyl deretter grundig med ferskvann.

6.
Fjern eventuelt overflødig vann før Golden Teak 2 Brightener påføres med bløt kost eller svamp.

7.
Etter ca. 2 – 3 minutter spyles dekket med rikelig mengder ferskvann.

8.
Når dekket er tørt påføres 2 strøk Golden Teak 3 Sealer med tørk i mellom strøkene. NB! Ikke noe skal tørkes av.
Min. temp. ved påføring 10°C. Rist boksen før bruk.

9.
Slik ser dekket ut etter behandling med våre Golden Teak produkter. Flekker som har kommet på plasten tas bort med tynner, aceton e.l.

Oppbevaringsinstruksjoner Golden Teak 3 Sealer :
Skal oppbevares frostfritt, helst i ca. 15-20 gr.

Uåpnet boks skal vendes/ristes ca. hver 3 mnd.
Minimer tilførsel av syre i åpnet boks ved å helle resten av innholdet over i en mindre boks/glas, som fylles helt og lukkes med tett lokk.
Rist også denne boksen regelmessig for å hindre at pigmentet i Sealer`en synker til bunns og koagulerer. Om det skjer er produktet ødelagt.